autor: Martin Hojda
rubrika: trénink


Posilovací trénink PDK po fraktuře holenní kosti

Úvod a diagnostika

V začátcích mé trenérské praxe mě ve fitness centru oslovila žena ve středním věku, která sem přišla doplnit svůj rehabilitační program po tříštivé zlomenině holenní kosti (tibie) při lyžování, naštěstí se její úraz obešel bez poškození kolenního a holeňolýtkového kloubu a jejich vazů. Úraz se jí stal v lednu a já jsem měl možnost s ní spolupracovat během měsíce června až srpna. Marie zpočátku nemohla ani dost dobře chodit po rovině natož běhat či chodit po schodech nahoru nebo dolů. Jejím cílem bylo posílit, protáhnout a celkově zlepšit funkčně i vzhledově pravou dolní končetinu (PDK) po úraze. Při diagnostice PDK jsem zjistil oproti LDK tyto rozdíly: slabší velký sval hýžďový, zkrácenější ohybače kyčlí, téměř bez pohybu byl šikmý sval lýtkový. Také jsem provedl měření, které ukázalo tyto údaje: obvod stehna PDK = 40 cm, obvod stehna LDK = 43 cm, obvod lýtka PDK = 36 cm, obvod lýtka LDK = 37 cm. Při měření rozsahu pohybu obou DK jsem naměřil tyto údaje: flexe v kolenním kloubu PDK = 110º, u LDK se dotkla pata hýždě. Při extenzi PDK byl rozsah jen o něco málo menší než-li do plného propnutí. Při testování síly ohybačů a natahovačů kolene jsem u PDK rukama udržel odpor těchto svalů, u LDK jsem neudržel.

Trénink handicapované PDK

S Marií jsem měl možnost spolupracovat od 9.6. do 11.8.2000, během tohoto období jsme společně absolvovali dvacet tréninků. Marie měla na holenní kosti na vnitřním kloubním hrbolu (condylus lateralis) tříštivou zlomeninu, kterou ji doktoři zpevnili dvěmi šrouby, které měla i v začátcích naší spolupráce, v průběhu ji byly odstraněni.

Zpočátku byla PDK tak slabá, že Marie nedokázala cvičit ani s nejmenší zátěží na posilovacích strojí pro dolní končetiny, a tak jsme museli vymyslet něco jiného. Osvědčil se nám gumový expander upevněný na rám posilovacího stroje a upínací zátěž nad kotník. Z posilovacích cviků jsem pro ni vybral předkopávání v sedě s expanderem, zakopávání ve stoji s expanderem, zanožování s expanderem ve stoji, unožování v leže na boku s upínací zátěží nad kotníkem, výpony ve stoji na špičce jednonož a výpony v sedě jednonož s jednoručkou položenou na nártu. Marie si navíc dávala jízdu na rotopedu, která ji rovněž velmi prospívala.

Ze strečinkových cviků jsme uplatnili následující:

1) Klek zánožný - šikmý sval lýtkový

Provedení: V kleče na jednom koleni s chodilem druhé DK opřeným celou plochou podél kolene provedeme opatrně dosed na patu zadní nohy. Při uvolnění společně s výdechem lehce tlačíme pokrčené koleno směrem k podložce. (str. 98)1

2) V leže tah DK přes ručník k trupu - ohybače kolene

Provedení: V lehu na zádech přetáhneme přes achillovu šlachu ručník. Nadechneme se a přednožíme. Uvolníme se a s výdechem přitahujeme zvednutou DK k trupu. Stále držím propnuté koleno. Druhá DK je položená v natažené poloze na podlaze. (str. 54)1

3) Ohnutí v koleni - natahovače kolene

Provedení: V lehu na boku, kdy je spodní DK ohnutá v kyčli a koleni do pravého úhlu, při výdechu provedeme tah DK za nárt směrem patou k zadku, můžeme provést též protažení do extenze v kyčelním kloubu. (str. 165)3

4) Extenze v kyčli s DK položenou na lavičce – ohybače kyčle

Provedení: Posadíme se zepředu na lavičku tak, abychom se lavičky dotýkali L hamstringem a celou přední částí PDK. Pánev tlačíme k lavičce a rukama odtlačujeme trup jakoby do záklonu a to vše při výdechu. (str. 149)1

5) Výstup jednou DK na lavici - přitahovače stehna

Provedení: V unožení položíme flektovanou DK v koleni na vyšší lavičku chodidlem přičemž druhá DK je natažená a stojí pevně chodidlem na podlaze. Nyní s výdechem jdeme do většího pokrčení v koleni. (str. 129)1

Posilovací cviky jsme prováděli ve třech sérií po 15 – 20 opakování. Strečinkové cviky jsme dělali na začátku a na konci tréninku s výdrží 15 – 20 vteřin.

Dne 28.6.2000 jsme naměřili zvětšení obvodů stehna PDK o 1 cm a o 0,5 cm u obvodu lýtka.

Začátkem července jsme již dokázali přejít na „klasické“ posilovací stroje jako bylo zakopávání ve stoji jednonož, předkopávání v sedě jednonož, zanožování jednonož, výpony na patách a špičkách v sedě. Zpočátku Marie dokázala provést jen necelých deset opakování, ale rychle se zlepšovala. Doktoři ji vyjmuli dva šrouby a v noze už to tolik netlačilo. I chůze po schodech se zlepšovala.

Dne 10.7.2000 se obvod stehna PDK zvětšil o další centimetr a obvod lýtka o další půlcentimetr.

Závěr

Téměř na konci naší spolupráce jsem se rozhodl porovnat silové a ohebnostní vlastnosti PDK s LDK a byl jsem velmi překvapen, neboť z hendikepované DK se stala favoritka. Ohebností i silou předčila původně zdravou DK cca o 20%. Nyní nám nezbylo než dohánět LDK. Z toho plyne závěr, že unilaterální trénink je cílenější a kvalitnější, bohužel časově náročnější v případě obou končetin. Rozhodně se ale nevyplácí trénovat jen jednu DK, neboť ta druhá „lehce zakrňuje“. V praxi to znamená upřednostnit hendikepovanou DK a tu zdravou „udržovat“, tak aby se jejich kvality co možná nejvíce přiblížily.

Použitá literatura:

1) Alter, Michael J.: Strečink. Praha, Grada Publishing 1999
2) Linc, R.: Nauka o pohybu. Praha, AVICENUM 1988
3) Tlapák, P.: Tvarování těla pro muže a ženy. Praha, ARSCI 2002
4) Tréninkový deník Marie K.

Vysvětlivky:

PDK = pravá dolní končetina
LDK = levá dolní končetina

01.08.2004

ročenka

link na ročenku 2002

webhosting

link na Internet Solutions s.r.o.

krátké zprávy

protože jsme provedli malé grafické změny a zaroveň dost zásadní změny v kódu stránek, je možné, že se vyskytnou drobné problémy v zobrazování. Prosíme o informování o těchto problémech. Děkujeme.

zpět hlavní strana