autor: Martin Hojda
rubrika: trénink


Vliv temperamentu na průběh tréninku a následnou adaptaci organismu

Ať už tomu říkáme jakkoli: povaha, charakter či temperament, vždy se jedná o to jací vlastně jsme, jak se chováme navenek vůči svému okolí a vnitřně vůči sobě. A proto bych vás chtěl zasvětit (alespoň trochu) do tajů vašeho temperamentu. Rovněž bych zde chtěl nastínit využití těchto znalostí pro vlastní trénink ve fitcentru a následnou adaptaci organismu.

Nejprve si objasníme rozdělení temperamentů do čtyř skupin. Nedá se přesně určit, do které skupiny patříte, ale je možné stanovit, který temperament u vás převládá. K přesnému určení vašeho temperamentu slouží speciální dotazník, po jehož vyplnění vás počítačový program vyhodnotí a stanoví tak váš výsledný temperament. A teď už přejdeme k jednotlivým charakteristikám.
 

FLEGMATIK
= Stabilní introvert
CHOLERIK
= Labilní extrovert
Rozvážný
Vytrvalý
Snášenlivý
Přátelský
Má rád řád
Pomalejší
Pasivní
Těžce mění své chování
Spolehlivý
Náladově vyrovnaný
Klidný
Pečlivý
Mírumilovný
Ovládající se
Nedůtklivý
Neklidný
Útočný
Vznětlivý
Impulzivní
Aktivní
Rychle pracuje
Samostatný
Dobře se prosazuje
Jedná rychle, energicky
Agresivní
Vzdorovitý
Prudký
Rychle citově vzplanutelný
Měnící postoje
Optimistický
SANGVINIK
= Stabilní extrovert
MELANCHOLIK
= Labilní introvert
Optimistický
Veselý
Snadno se přizpůsobí
Rychlý
Hovorný
Rozhodný
Nenucený
Dobrý vůdce
Společenský
Přístupný
Umí se podřídit
Lehkomyslný
Povrchní
Živě reagující
Čilý
Bezstarostný
Vážný
Hluboké stálé city
Svědomitý
Zodpovědný
Důkladný
Bojácný
Skleslý
Urážlivý
Náladový
Úzkostlivý
Rezervovaný
Nespolečenský
Tichý
Pesimistický
Citlivý

Vyžití pro trénink a adaptaci organismu:

1) Flegmatik (dlouhé tréninky, dlouhá regenerace)

Vyznačuje se samostatností a tréninkem předem stanoveného rozpisu, na kterém lpí velmi dlouho, což představuje riziko stagnace. Je nutné dbát na kvalitní rozcvičení a prohřátí svalstva, neboť se déle dostává do ,,provozního“ tempa.

Doporučení:
Při tréninku jako první zařaďte nestagnující menší svalovou skupinu, až potom zaostávající větší svalovou skupinu.

2) Cholerik (krátké tréninky, krátká regenerace)

Upřednostňuje neustále se měnící tréninkové metody, počet opakování, sérií a hmotnost zátěže. Jeho nevýhodou je nesoustředěnost, neukázněnost, nedůslednost a jeho ovlivnitelnost momentálními citovými prožitky, což může vést až ke zranění. Rovněž se rád předvádí a rád cvičí ve skupině.

Doporučení:
Cvičte krátké tréninky s větším počtem tréninkových dní (můžete i dvoufázově). Do tréninku zařaďte jen jednu svalovou skupinu.

3) Sangvinik (dlouhé tréninky, krátká regenerace)

Nechá se o něm říci, že je to nejlepší temperament pro kulturistický trénink. Je plně samostatný, ukázněný a disciplinovaný. Cvičí podle plánu a má vždy po ruce různé varianty tréninku, které vybírá podle svých pocitů. Vydrží náročné a dlouhé tréninky. Jeho nevýhodou je pouze jediná věc a to, že cvičí až na doraz svých fyzických i psychických sil, a tudíž hrozí riziko přetrénování.

Doporučení:
Nejslabší svalovou skupinu zařaďte na začátek tréninku.

4) Melancholik (krátké tréninky, dlouhá regenerace)

Nejméně vhodný temperament pro silový trénink. Potřebuje neustálý dohled a usměrňování trenéra či sparingpartnera. Není schopen samostatného tréninku. Nesnáší déletrvající zátěž, fyzickou a psychickou bolest.

Doporučení:
Trénujte krátce, nejlépe pod dohledem zkušeného odborníka. Na začátek zařaďte zaostávající svalovou skupinu.


Důležitý poznatek:

Na výkon ve vašem tréninku má samozřejmě vliv i váš aktuální psychický stav (nálada), chuť do činnosti (motivovanost) a úroveň bdělosti (stupeň aktivace, tj. momentální energetické možnosti člověka).

Cholerici a melancholici (povahově nevyrovnaní jedinci) – roste-li u nich chuť do cvičení (motivovanost), snižuje se jejich výkonnost.

Sangvinici a flegmatici (povahově vyrovnaní jedinci) – roste-li u nich chuť do cvičení, roste i jejich výkonnost.

Závěr:

Doufám, že jste se začlenili do své charakterové skupiny a víte už jak správně upravit svůj trénink. Já osobně jsem sangvinik a ze své zkušenosti, zejména ze začátků s kulturistickým tréninkem, mohu potvrdit četnost přetrénování.

Poznámka:

Zpracováno podle učebních materiálů z Fitness Institut Tonus Praha 1999 a dle Muscle&Fitness 7/94-34, Temperamentové odlišnosti v tréninku – PaedDr.Petr Tlapák, CSc.ku.

Tento článek vyšel prvně na serveru powerfit.cz, který již neexistuje

05.06.2004

ročenka

link na ročenku 2002

webhosting

link na Internet Solutions s.r.o.

krátké zprávy

protože jsme provedli malé grafické změny a zaroveň dost zásadní změny v kódu stránek, je možné, že se vyskytnou drobné problémy v zobrazování. Prosíme o informování o těchto problémech. Děkujeme.

zpět hlavní strana