autor: Eduard Pražák
rubrika: doping


Fytosteroly a sranda o diosgeninu: update – III. díl

V první části tohoto miniseriálu jsem zmínil některé základní údaje o kategorii rostlinných substancí, z nichž některé byly či ještě jsou bezdůvodně nabízeny na sportovním trhu s nutrienty. Pro osvěžení zopakuji některé zásady:

Rostlinné steroly, čili fytosteroly, zahrnují komplexní skupinu sloučenin, kterou v současné době tvoří 9 identifikovaných C28 a C29 sterolů[i]. Od živočišného cholesterolu se odlišují především metylovou či etylovou skupinou na 8 uhlíku vedlejšího řetězce molekuly. Nacházejí se v některých rostlinách a mají tam podobnou funkci, jako cholesterol u vyšších živočichů. Ve svém neesterifikovaném stavu jsou součástí lipidové dvojvrstvy buněčných membrán. K hlavním rostlinným sterolům nacházejících se v lidských potravinách patří β-sitosterol (C29), campesterol (C28) a stigmasterol (C29).

V úvodním článku jsem popsal obecné vlastnosti fytosterolů. Druhý díl patřil třem základním potravinovým fytosterolům. V tomto třetím díle vybuchne „nutriční bomba,“ tedy nutriční ingredient diosgenin.

Citujme si pro začátek ustanovení ze zákona na ochranu spotřebitelů: "Nikdo nesmí klamat spotřebitele, zejména uvádět nepravdivé, nepřesné, nejasné, dvojsmyslné nebo přehnané údaje". To je citace zákona platného v ČR, který byl k 1. 9. 2000 novelizován. Zákon je ovšem jedná věc, druhou věcí bude jeho vynucování. Jinak si tuto právní normu porovnejte s tím, co se dočtete v reklamách zveřejněných v kulturistických časopisech. Tato undergroundová literatura klamu, falše, vlčí morálky a zvrácených charakterů se právním řádem evidentně neřídí. Zde platí zákony Joe Weidera a IFBB. Tedy, nejdříve je třeba vybudovat s pomocí anabolických steroidů a dalšího dopingu monstrózní svaly, a pak je třeba prosťáčkům tvrdit, že to je důsledek tréninků a nutriční suplementace. Kupte si je, a budete vypadat stejně? Jak je vidno, na planetě je stále dost lidí, kteří této konstrukci uvěří.

Měl jsem příležitost si ověřit, že bezprecedentní klamání jisté části spotřebitele v tomto státě sotva koho zajímá. Rozhodně ne ČOI, která mne odkázala na ZPI. Tento orgán na mé emailové podněty ovšem nereaguje. Ne, Donkichota dělat nebudu, ale mohu o tom alespoň psát s tím, že mi to snad někdo otiskne. Poněkud mne překvapuje, že jsem v tomto státě jediným, který upozorňuje na dopingovou situaci v kulturistice a na klamavý prodej sportovních nutričních pseudosuplementů, které mají udělat pro sportovce to či ono. Jsou toho skutečně schopny? Celoživotní studium a praxe mi ukazuje znovu a znovu, že nikoliv. Považuji za svou občanskou povinnost na tyto záležitosti upozornit. Můžete si být jisti, že žádný finanční profit z toho nemám, pouze nemalé výdaje a spoustu nepřátel.

Kdo tedy v tomto státě dbá na dodržování elementárních zákonů, o slušnosti nemluvě. Snad Ústavní soud? Jak lze vypozorovat, každý se musí v tomto státě postarat o sebe a svou peněženku sám. Žijeme evidentně v neprávním státě. Na druhé straně, při dnešních problémech to je bezesporu okrajová záležitost, na jejíž vyřešení prostě není asi čas ani prostředky, o chuti nemluvím. Prostor nepoctivcům je tím vytvořen.

Již v úvodu této série jsem zdůraznil, že bude řeč o ingredientech, nikoliv produktech, i když mohou nést jméno některého fytosterolu. Do konečného produktu může ovšem výrobce přidat různé přísady, které nemusí odpovídat vlastnostem, které bychom odvodili z názvu konečného produktu. Ingredience by ovšem měly být uvedeny na etiketě.

Fytosterol diosgenin

Mnozí si možná v kulturistické literatuře všimli reklamy na suplement, který má obsahovat údajně jako jediný ingredient právě fytosterol diosgenin. Cituji: "Diosgenin je látka ……………. Stal sa populárnou, nesteroidnou alternativou anabolických steroidov. Diosgenin jako látka uvolňuje testosteron. …… ." Ať to vezmete z jakéhokoliv konce, tato tvrzení jsou velmi kategorická a, v daném případě, nepodložená žádným důkazem.

O podobný nonsens se pokusila jedna z četných weiderových nutričních firem někdy na konci 80. let, když tvrdila o svém produktu "Anabolic Mega Paks", že je alternativou k anabolickým steroidům[ii]. Toto tvrzení ovšem v USA překročilo nejenom únosné meze slušnosti, ale i meze zákona. Americký správní orgán FTC (federální obchodní komise), dbající nad objektivitou reklamních tvrzení, zasáhl a uložil této firmě povinnost zveřejňovat pod svými inzeráty na nutriční suplementy text tohoto znění: „Jako u všech suplementů, tento produkt nepodpoří rychlejší nebo větší zisky. Avšak tento produkt je nutriční nízkotučný potravinový suplement, který, jako jiné potraviny, poskytne nutriční podporu pro s váhami trénující sportovce“ (březen 1996: Muscle & Fitness str. 13). Stačí ještě dodat, že toto konstatování doprovází reklamu na produkt „Victory pure egg protein“. Mohl bych najít reklamu na celou škálu weiderových produktů s tímto doprovodem, ale považuji to za ztrátu času. Weiderovy firmy tuto povinnost obcházely tím, že reklamu realizoval některý z velkých distributorů, například GNC, který tímto nebyl zavázán. Mnohé z těchto produktů jsou nabízeny i v ČR. Vypadá to vskutku groteskně, což ovšem neznamená, že jiní výrobci používají reklamy serióznější.

Vraťme se ale k diosgeninu. Jak jsem již zmínil v jiném díle tohoto článku, fytosteroly jsou zcela jasně látky se steroidní molekulou. O tom není třeba pochybovat. Mimochodem, steroidní molekulu diosgeninu naleznete zobrazenou na str. 547 a 587 Hančovy publikace Hormony: Úvod do jejich chemie a biologie, kterou si můžete zapůjčit ve vědeckých knihovnách[iii].

Uvažujte selským rozumem. Anabolické steroidy jsou léky se silnými a často negativními účinky na lidské zdraví. Jsou samozřejmě k dostání legálně pouze na lékařský předpis. Naopak, zde je zákazníkům prezentován zcela volně údajný nutrient, který má mít stejné vlastnosti jako zmíněné preskripční steroidy. Cítíte tu nesrovnalost? Pokud by diosgenin měl skutečně tyto vlastnosti a schopnosti, musel by být překvalifikován mezi léky.

Minimálně je zde ve hře zdravotní nezávadnost takové údajně silné substance. Nebo si myslíte, že s endokrinním systémem si můžete beztrestně zahrávat jako kočka s myší? Vědci dlouho vymýšlejí jak zajistit bezpečnost podávání substitučního testosteronu hypogonadálním mužům. V jiném článku jsem zmínil lék Evita™. Tedy selektivní estrogen receptor modulátor - čili SERM. V současné době se vyvíjí i SARM, jinak selektivní androgen receptor modulátor, hlavně pro muže.[iv] Princip obojích léků spočívá v hormonálním uplatnění žádoucích účinků sexuálních hormonů v cílových tkáních s vyloučením negativních účinků v jiných, typické to bude v případě prostaty u mužů. Tedy, řeší se, zdali je možné se vyhnout nadměrné stimulaci tkáně prostaty při „nadměrné“ substituci exogenním testosteronem. Samozřejmě, především bude záležet na koncentracích testosteronu obecně, nikoliv na tom, odkud testosteron pochází. Jak endogenní, tak exogenní testosteron budou působit nakonec stejně. 

Databáze Medline ovšem neobsahuje žádnou studii, která by potvrzovala tvrzení inzerenta o zvýšení testosteronu či dokonce anabolických účincích diosgeninu. Zapomeňte na to. Naopak, existuje studie o estrogenních účincích této rostlinné substance. Bezesporu to není to, co by kulturista požadoval od nutričního suplementu. Jak víme, kulturisti dělají vše pro to, aby koncentrace estrogenů minimalizovali, a tak zabránili některým nežádoucím účinkům na cílové orgány. Tento článek ovšem není o estrogenech, pouze zmíním naznačenou studii.

Podávání diosgeninu myším v dávkách 20 a 40 mg/kg váhy po periodu 15 dnů způsobilo růst epitelu v mléčných žlázách těchto samičích zvířat[v]. Tyto ohromné dávky byly podávány s ohledem na velmi nízkou absorbovatelnost rostlinných sterolů. Uvádí se hodnoty pod 5%. Je známo, že estrogeny negativní zpětnou vazbou snižují produkci gonadotropinů a tím i testosteronu. Přímý důkaz pro modulaci pohlavních hormonů diosgeninem jsem ovšem nikde neobjevil.

Názor Dr. Colgana na diosgenin

Jistý akademicky vzdělaný člověk mi upřímně sdělil, že v kulturistických kruzích je kladně hodnocen a ctěn názor amerického specialisty na sportovní výživu Dr. Colgana. Pokud je tomu tak, pak je velmi jednoduché jeho názor k dané problematice citovat. S ohledem na dodržení autorských práv mohu uvést pouze ty nejdůležitější postřehy, i když přepis celé kapitoly z jeho knihy Optimum Sports Nutrition by byl v případě diosgeninu pro čtenáře podnětný. Alespoň by se přesvědčili, jak to na úseku sportovních nutrientů chodí. „Deklarovaná úžasná svalová hypertrofie není výsledkem užívání nutrientů či tréninku, ale dopingu nebývalých rozměrů,“ říkám já.

Zneužívání anabolických steroidů nabylo takových absurdních parametrů, že normální problematiky znalý člověk tomu ztěží může uvěřit. Tento nepřirozený stav evidentně zainteresovaným stranám vyhovuje. Anabolické svaly těchto sportovců jsou pak více či méně evidentně a dovedně zneužívány ke komerčním cílům. Spotřebitele celé řady sportovních nutrientů jsou pak klamání způsobem, pro který těžko, v historii lidstva, naleznete ekonomický precedent.

Zde tedy je jeho stanovisko: " Diosgenin je sloučenina odvozená z různých druhů yam (brambor), obzvláště Dioscorea composita. Některé druhy toxických yams obsahují až 13% diosgeninu. V těchto koncentracích je užíván jako rybí jed". Pak pokračuje několika větami, které nebudu uvádět... .K závěru se dočtete toto: "Diosgenin, jako sportovní suplement, je 100procentní podvod"[vi]. Dál není třeba pokračovat. Pokud to někomu nestačí, není mu pomocí.

Můžete se vsadit, že takový názor by žádný papírový kulturistický časopis jakékoliv provenience nezveřejnil. Tyto časopisy ovšem nejsou ochotny zveřejnit ani prosté výsledky vědeckých studií, které nepotvrzují stanoviska klamavých reklam. Uvedu například vanadyl sulfát, fytosteroly, androstendion apod.  Nebo si skutečně někdo myslí, že vanadyl sulfát je svalově anabolický? „Svatá prostoto!“ Pro zveřejňování klamavé reklamy ovšem tyto plátky žádné předsudky a výčitky svědomí nemají. "Peníze jsou přece až na prvním místě", prohlásil svého času jistý politik.

Originální tvrzení americké firmy

Mám k dispozici originální promoční materiál (tedy v angličtině) americké nutriční firmy, která daný ingredient ještě zařazuje do své produkce. Nemohu uvést žádné bibliografické údaje, protože žádné neobsahuje, ani rok vydání, autora atd. Mohu však uvést, co se uvádí u jejich produktu Diosgenin™, cituji:"Diosgenin je sterolová sloučenina odvozená z naturálních rostlinných zdrojů. Diosgenin vykazuje anabolické vlastnosti. Výzkumníci zjistili, že Diosgenin může mít pozitivní účinek na naturální testosteron. To může vést k dalším svalovým ziskům a zvýšené muskularitě". Dále následují údaje o složení a užívání. Všimněte si, že tato reklama neobsahuje žádné srovnávání s anabolickými steroidy či dokonce schopnost tohoto produktu tyto anabolické steroidy nahradit. Odkud tedy iniciátoři reklamy, zveřejněné v jisté časopise čerpali podklady pro tam uvedená tvrzení? Vždyť se jedná o produkt téže americké firmy?

Jinak o fytosterolu diosgeninu platí to, co jsem v tomto článku uvedl. Pokud někdo zná studie, které dokazují tvrzení inzerátu či promoční literatury nechť je publikuje. Rád se poučím. Americká lékařská databáze, neobsahuje žádné studie, které by tato tvrzení podporovaly. Odkud tedy pocházejí, pokud existují? V každém případě má ovšem diosgenin steroidní strukturu molekuly. Můžeme jej označit za steroidní sapogenin, protože ve vodě vytváří pěnu.

Podle promoční literatury pak produkt Diosgenin™ obsahuje výlučně sterol diosgenin, a to 25 mg na jednu tabletu. Zdůrazňuji to proto, protože v USA již byl zaznamenán případ, kdy výrobce dodal do konečného produktu něco, co nebylo deklarováno na etiketě výrobku, a co mohlo navodit jisté jiné účinky než deklarovaný ingredient. Proto je třeba rozlišovat ingredient od stejně nazvaného produktu. Tímto suplementem byl produkt, obsahující yohimbin, který měl působit jako testosteron. Ukázalo se, že jistý výrobce přidal do směsi skutečně metyltestosteron, který je biologicky účinný orálně[vii]. V tomto případě samozřejmě může mít produkt anabolické účinky, které yohimbin mít nemůže.

I v ČR jsme se již setkali s vylepšovaným yohimbinem. Teď víte odkud inspirace pocházela. Korunu tomu všemu dal nakonec bývalý šéfredaktor časopisu Flex Bill Reynolds, který o tom napsal ve své knize Sliced toto: "Avšak yohimbe kůra obsahuje 14% přirozeně se vyskytujícího metyltestosteronu, jednoho z mála forem testosteronu, který je biologický aktivní, když brán orálně"[viii]. Blbost tohoto konstatování odpovídá blábolům, které nalezneme v kulturistické literatuře na všech úrovních. Mimochodem, stálo mne to hodně peněz, než jsem se tou haldou lží, podvodů, nesmyslů a degenerované morálky prokousal. Kdybych měl parafrázovat jistého známého českého politika z období „Pražského jara“, řekl bych: „Mráz tentokrát nepřichází z Kremlu, ale od IFBB z USA“.

Skutečně, v pylu nějaké exotické kanadské borovici byly sice nalezeny stopy testosteronu, ale  výroba metyltestosteronu je, podle mých znalostí, již pouze záležitostí farmaceutických firem. Nevím nic o tom, že by nějaká rostlina byla schopná produkovat metyltestosteron a ještě k tomu 14%. Za peníze se dá zřejmě napsat všechno a rovněž papír snese hodně. Horší to ovšem bude s mozkovými neurony myslících lidí.

Závěr

Sportovní svět mi přichystává neustále nějaká překvapení. Nejnověji to byl pozitivní nález dopingu na zakázaný naturální steroid dehydroepiandrosteron (DHEA) u českého olympijského vzpěrače. Kdyby se toto stalo na okresním přeboru, plně bych to chápal, ale u sportovce, který se připravuje na Olympijské hry mne to šokovalo. To, že byl odchycen na cestě do Sydney na věci nic nemění. Je to stejné, jako za bolševika. Tehdy se rovněž před odletem realizovaly ověřovací testy. Teď to jsou testy ze soustředění. Smysl je ovšem stejný, pouze se změnila kapotáž. Mne na tom zaráží jiná věc. Na olympijské úrovni by takové diletantství nemělo vůbec existovat. Pak jsem si přečetl denní tisk a ejhle. DHEA je údajně anabolický steroid, i když značně slabší než jiné steroidy této třídy. Tak to je pro mne novinka. Prostudoval jsem abstrakty z 1800 studií o DHEA, které jsem nalezl v americké lékařské databázi. Nenarazil jsem ani na jeden náznak svalového anabolismu, pouze kostního. Nakonec, novinový článek nehovořil nic o svalovém anabolismu, tak o co jde? Tomu říkám šíření poplašné zprávy. Bude třeba o tom napsat samostatný článek. Doufám, že jste mezitím skoupili všechen DHEA dostupný v ČR. No, když jej užívá olympijský vzpěrač, tak to asi pracuje?

V dalších pokračováních této minisérie se podíváme na jiné horory, které se jmenují γ-oryzanol a Tribulus terrestris. Jediné anabolické studie o těchto dvou ingredientech ukazují, ano uhodli jste, velký kulový. Opak by mne šokoval. Jednou ty lži snad skončí.

Reference:

  1. Spiller G. Handbook of Lipids in Human Nutrition. CRC Press, Inc. 1996: 101- 105.
  2. Phillips W. Natural Suplement Review… Second Edition: 101: Mile High Publishing, Golden, USA, 1991.
  3. Hanč O. Hormony: úvod do jejich chemie a biologie. 2. České vydání. Academia/Praha: 1982.
  4. Negro-Vilar A. Selective Androgen Receptor yymodulators (SARMs): A Novel Approuach to Androgen Therapy for the New Millenium. J Clin Endocrinol Metab. 1999/84: 3459-3462.
  5. Aradhana R. Diosgenin - a growth stimulator of mammary gland of ovariectomized mouse. Indian J Exp Biol. 1992/30: 367-370.
  6. Colgan M. Optimum Sports Nutrition: Your Competitive Edge. Advaced Research Press, New York 1993: 361-362.
  7. Goldman B. Death in the Locker Room II. Elite Sports Medicine Publications Inc. Chicago, Illinois, 1991: 262-263.
  8. Reynolds B. Sliced: State-of-the-Art for Building lean Body Mass. Contemporary Books, Chicago. 1991: 86-87.
14.09.2000

ročenka

link na ročenku 2002

webhosting

link na Internet Solutions s.r.o.

krátké zprávy

protože jsme provedli malé grafické změny a zaroveň dost zásadní změny v kódu stránek, je možné, že se vyskytnou drobné problémy v zobrazování. Prosíme o informování o těchto problémech. Děkujeme.

zpět hlavní strana