autor: Sidney Gendin
rubrika: doping


Filosofická obrana užívání anabolicko-androgenních steroidů

Tento článek je zcela otevřeně a kompletně jednostranný. V mém článku neuvidíte prohlášení jako: "Na jedné straně toto může být pravda, na straně druhé může být pravda tamto a možná, že pravdu mají všichni." Takový přístup se mi nelíbí. Je lepší se mýlit nebo být otravný, než zůstat nerozhodný.....

23.07.2003

autor: Josef Švajgl
rubrika: doping


Užívání steroidů studenty a vztah k vlastnímu tělu

výzkum, jehož cílem bylo zmapovat užívání steriodů mezi studenty, byl proveden mezi 687 posluchači britských technických vysokých škol. výzkum zjišťoval množství uživatelů, způsob užívání steroidů a zkoumal okolnosti mající vliv na rozhodnutí steriody užívat…

08.09.2002

autor: Eduard Pražák
rubrika: doping


Jak je na tom bodybuilding v Česku - III. část

V tomto pokračování seriálu o stavu kulturistiky v Česku chci pokračovat v objasňování témat, které byly nastoleny v dotazech jistého kulturistického adepta, které jsem v roce 1998 objevil ve své elektronické poště. V předchozích dvou článcích o stavu bodybuilding v Česku jsem zodpověděl tři dotazy. Zde a následném článku se pokusím objasnit zbývající tři, týkající se vlivu dopingu, a to zejména testosteronu, na zdravotní stav prostaty. Původně jsem toto téma zpracoval asi před rokem pro powerfit, zde jde tedy o rozsáhlou novelu, která zahrnuje mé nově získané poznatky z této oblasti...

27.02.2001

autor: Eduard Pražák
rubrika: doping


Jak je na tom bodybuilding v Česku - II. část

V prvním díle tohoto seriálu jsem uvedl otázky jednoho tazatele a adepta kulturistiky, týkající se dopingu v přípravě na jarní soutěž. Bylo jich celkem šest, z nichž v tomto pokračování zodpovím tři...

16.01.2001

autor: Eduard Pražák
rubrika: doping


Jak je na tom bodybuilding v Česku - I. část

Chystám se na jarní soutěže a proto od poloviny listopadu do ledna uvažuji o objemovém období. Plánuji v rámci svých finančních možností vycházet z testosteronu jako základního objemového přípravku, v dávkování okolo 1000 mg týdně. Možná bych přidal nějaký androgenní oral typu metandrostenolonu, oxymetolonu...

02.01.2001

autor: Eduard Pražák
rubrika: doping


Teoretické základy svalové hypertrofie – I. díl

Všichni se mnou budou bezpochyby souhlasit, že základem úspěšnosti ve sportovní kulturistice je co možná největší svalová hypertrofie, která dnes již může v některých případech působit groteskně. Dále to bude svalová definice či vyrýsování, jenž bude spolurozhodovat o dosažených soutěžních výsledcích. Honba za stále vyšší a vyšší úrovni zavlekly do sportovní kulturistiky, s tichým přihlížením funkcionářů IFBB, prvky, které jsou běžné spíše v oblasti zločinu než sportu. Poptávka vytváří nabídku, a tak ilegální výroba, distribuce, pašování a konečný prodej dopingových substancí si v ničem nezadá s podobnou oblastí rekreačních drog...

06.10.2000

autor: Eduard Pražák
rubrika: doping


Fytosteroly a sranda o diosgeninu: update – III. díl

Citujme si pro začátek ustanovení ze zákona na ochranu spotřebitelů: "Nikdo nesmí klamat spotřebitele, zejména uvádět nepravdivé, nepřesné, nejasné, dvojsmyslné nebo přehnané údaje". To je citace zákona platného v ČR, který byl k 1. 9. 2000 novelizován. Zákon je ovšem jedná věc, druhou věcí bude jeho vynucování. Jinak si tuto právní normu porovnejte s tím, co se dočtete v reklamách zveřejněných v kulturistických časopisech...

14.09.2000

autor: Eduard Pražák
rubrika: doping


Fytosteroly a jejich možnosti – update: II. díl

Mnohé ingredience, obsažené v suplementech, ovšem působí v oblasti metabolismu člověka, a tedy mohou mít vliv, a skutečně jej mají, na některé parametry zdraví. To je, podle mého názoru, oblast, kde je třeba hledat využití těchto, špatně nasměrovaných, nutrientů...

14.09.2000

autor: Eduard Pražák
rubrika: doping


Fytosteroly a jejich možnosti – update: I. díl

Rostlinné steroly, čili fytosteroly, zahrnují komplexní skupinu sloučenin, kterou v současné době tvoří 9 identifikovaných C28 a C29 sterolů[i]. Od živočišného cholesterolu se odlišují především metylovou či etylovou skupinou na 8 uhlíku vedlejšího řetězce molekuly. Nacházejí se v některých rostlinách a mají tam podobnou funkci, jako cholesterol u vyšších živočichů...

11.09.2000

autor: Ladislav Pyšný
rubrika: doping


Peptidové hormony a jejich mimetika a analoga II.

V předchozí části peptidových hormonů a jejich mimetik a analog jsme Vás seznámili s možnými nepříznivými účinky růstového hormonu na lidský organismus při jeho zneužití sportovcem. V následné kapitole se pokusíme vysvětlit základní působení dalších látek této dopingové skupiny, adrenokortikotropinu, tetracosactidu, hypofyzárních a syntetických gonadotropinů, inzulinu a inzulinu podobnému růstovému faktoru...

01.09.2000

autor: Ladislav Pyšný
rubrika: doping


Peptidové hormony a jejich mimetika a analoga I.

V posledních letech se stále zvyšuje zneužívání peptidových hormonů a jejich mimetik a analog některými sportovci. Důvodem je jejich dostupnost a zejména problematická detekce. K této skupině náleží růstový hormon ovlivňující metabolismus bílkovin a tuků, choriový gonadotropin, přijímaný pro stimulaci vlastní tvorby testosteronu a epitestosteronu, adrenokortikotropin navozující euforii jedince...

22.08.2000

autor: Eduard Pražák
rubrika: doping


Nandrolon - dříve nejužívanější injekční anabolický steroid

Nandrolon či 19-nortestosteron je velice populární, a dříve velice oblíbený syntetický injekční anabolicko-androgenní steroid, který je v lékové injekční formě dodáván estericky vázán na různé karboxylové, tedy organické, kyseliny. Na světový trh byl poprvé uveden někdy v roce 1959 firmou Organon pod označením Durabolin™. Jednalo se v tomto případě o nandrolon fenylpropionat. Jeho popularita byla později přibržděna snadností nalezení metabolitu v moči, a z toho plynoucími pozitivními antidopingovými testy. Kupodivu, pozitivními nálezy jsou sportovci překvapování i v těchto dnech, což může mít, jak si řekneme, různé příčiny...

17.08.2000

autor: Eduard Pražák
rubrika: doping


Je stanozolol bezpečnější než jiné steroidy

Nikdy se mi nepodařilo přijít na důvody, proč je stanozolol tak oblíbený, zejména v atletice. Sportovci, kteří jej vyzkoušeli, bezesporu vědí, na rozdíl ode mne, proč tak činí. O tom nepochybuji. Na druhé straně to může mít více emoční než racionální základ. Mohl k tomu přispěl například pozitivní nález u kanadského sprintera Bena Johnsona na OH v Soulu v roce 1988...

08.08.2000

autor: Eduard Pražák
rubrika: doping


Metandrostenolon - král anabolických steroidů?

Je metandrostenolon/metandienon králem anabolických steroidů nebo je toto tvrzení přehnané? Následující příběh vám ukáže, že něco racionálního na tom může být. V každém případě tato steroidní sloučenina, vytvořena údajně záměrně pro sportovní účely, odstartovala něco, co bude velmi obtížné zastavit...

27.07.2000

autor: Eduard Pražák
rubrika: doping


Androstendion - pouze jeden z mnoha podvodných pseudoanabolik

Před několika lety se prekurzory testosteronu staly hitem sportovního, obzvláště kulturistického, trhu s tzv. nutričními suplementy. Mezi nimi zaujal přední místo bezprostřední prekurzor steroidogeneze testosteronu androstendion...

20.07.2000

autor: Eduard Pražák
rubrika: doping


Prevalence užívání anabolických steroidů mezi sportovci a nesportovci - vědecký přístup

Nedávno mi jistý funkcionář kulturistického svazu tvrdil do telefonu, že anabolické steroidy nejsou problémem, alespoň ne na těch nižších úrovních. Má prý 20 závodníků, mezi nimi i mistry republiky, z nichž nikdo nikdy tyto substance neužíval...

11.07.2000

autor: Ladislav Pyšný
rubrika: doping


Doping a zdraví sportovce - Anabolické látky III.

Tréninkový cyklus napomáhá svým anabolickým účinkem rychlému nárůstu svalové hmoty a tím i kontrakční síly. V důsledku menšího cévního a nervového zásobení ale dochází k současné disproporci růstu okolních vazivových struktur...

18.06.2000

autor: Ladislav Pyšný
rubrika: doping


Doping a zdraví sportovce - Anabolické látky II.

Anabolické androgenní steroidy mají poměrně závažné negativní důsledky vedoucí k poškození organismu...

11.06.2000

autor: Ladislav Pyšný
rubrika: doping


Doping a zdraví sportovce - Anabolické látky I.

Je jisté, že anabolické látky jsou nejnebezpečnější částí drog vztahujících se ke sportu. Pokusíme se v několika následujících kapitolách popsat jejich základní účinky na výkon a zdraví organismu...

06.06.2000

autor: Ladislav Pyšný
rubrika: doping


Doping a zdraví sportovce - historie užívání drog ve sportu

Cílem člověka v jeho historickém vývoji byla i snaha po zlepšení jeho schopností. Ta souvisela s určitými dietními zvyky či užitím různých prostředků. Řecký básník Homér popisuje, že Achilles, bájný hrdina Řeckých válek zvyšoval svou sílu pojídáním kostní dřeně lvů, legendární Berserkers z Norské mytologie byl před bojem ovlivněn psychoaktivními účinky konzumované houby...

25.05.2000

ročenka

link na ročenku 2002

webhosting

link na Internet Solutions s.r.o.

krátké zprávy

protože jsme provedli malé grafické změny a zaroveň dost zásadní změny v kódu stránek, je možné, že se vyskytnou drobné problémy v zobrazování. Prosíme o informování o těchto problémech. Děkujeme.

zpět na titulní stranu