autor: Peter Závacký
rubrika: historie


Majstrovská galéria začala Mexičanom s Eddiem Silvestrom

Zaujímavé kapitoly z histórie amatérskych majstrovstiev sveta v športovej kulturistike Motto: Denno-denne čítame v našich mediách, na teletexte a internete okrem výborných hokejistoch veľa informácií aj o bezvýznamných hráčov z NHL, AHL, IHL, ECHL až po nekonečné HL...

28.10.2004

autor: Peter Závacký
rubrika: historie


Na počiatku bol Puchov

Svoj výstup na kulturistický Olymp začal Stach v Púchove
V marci, v roku 2004, ked si naša kulturistika pripomína štyridsiate holanskom výročie svojho oficiálneho uznania ako športu v bývalom Ceskoslovensku- oslávil svoje ďalšie životné jubileum - 55. narodeniny Peter Stach, náš historický prvý federálny - absolútny majster Európy v športovej kulturistike. Jeho vzácny športový triumf na ME 1975 v kulturistike v Amsterdame možno charakterizovať tromi slovami: p r i š i e l, v i d e l, z v í ť a z i l ...

01.08.2004

autor: Peter Závacký
rubrika: historie


Larry Scott: Najlepším je Sergio Oliva (1984)

Larry Scott sa zaradil medzi najslávnejších svetových kulturistov všetkých čias. V šesťdesiatych rokoch bol považovaný za najlepšieho kulturistu na svete. Aj v popularite mu patrila prvá priečka. Aj jeho fotografie sa medzi prvými objavili v našich prvých kulturistických časopisoch - Ročenke kulturistiky a týždenníku Štart...

11.01.2004

autor: Peter Závacký
rubrika: historie


Aj legendy stárnu: Reginald "REG" Park - sedemdesiatpäť ročný

Kulturistike zasvätil celý svoj život. Posledná žijúca výrazná a svojrázna legenda modernej svetovej kulturistiky. Spolu s Eugenom Sandowom /1867-1925/, Johnom Carrollom Grimekom /1910-1998/ a Arnoldom Schwarzerneggerom /1947/ patrí medzi najvýranejšie osobností, ktoré formovali a ovplyvnili podobu novodobej modernej kulturistiky vo svetet v poslednom storočí druhého tisícročia....

20.12.2003

autor: Radmila Krutilová
rubrika: historie


Vztah k tělu ve starověkém Egyptě

"Již staří Římané," takto začíná mnoho úvodních kapitol k učebnicím oborů, jejichž autoři si přejí zdůraznit jeho starobylost a tím i úctyhodnost. My, kteří se zabýváme záležitostmi lidského těla, tedy i cvičením, se však můžeme odvolat na civilizaci mnohem starší než je ta římská, a to na civilizaci egyptskou. Náš článek pojednává o vztahu Egypťanek k tělesnému cvičení...

02.12.2001

autor: C. H. Stratz
rubrika: historie


Krása ženského těla - Nauka o proporci a kanon. (4. část - závěrečná)

Krása pohybu je spanilostí. Jemnocitný národ starých Hellenů měl pouze jedinou bohyni krásy Afroditu, za to tři bohyně půvabu, charitky aneb gracie. Chtěli tím snad vyjádřiti, že nekonečně měnivé půvaby pohybující se ženské krásy v jediném těle nedají se spojiti Ba jsou vůbec s to tři těla znázorniti jen ve hlavních rysech ženskou půvabnost?...

21.05.2001

autor: C. H. Stratz
rubrika: historie


Krása ženského těla - Nauka o proporci a kanon. (3. část)

Právě tak jako Niphu snažili se četní vynikající mužové, počínajíc v šedé minulosti Egypťany až na naše dny vyzkoumati zákonitost proporcí lidského těla. Jednotlivci činili tak jediné s tím skromným a chvalitebným úmyslem, poskytnouti umělci pomocného prostředku při napodobení lidských postav, jiní však dali se svésti k tomu, ze zdánlivě zákonitých jimi stanovených měr konstruovati theoretický·podklad pro určení pojmu krásy...

12.05.2001

autor: C. H. Stratz
rubrika: historie


Krása ženského těla - Znázornění ženské krásy výtvarným uměním (2. část)

Kvetoucí perioda řeckého umění měly tak mocný vliv na moderní ideál krásy, že do tohoto byly pojmuty nevědomky nahodilosti tehdejší mody. Za doby Fidiovy, Polykletovy a Praxitelovy dosáhlo umění sochařské nesporně svého vrcholu, a je ještě otázkou, bude-li se někdy moci tehdejší výši vůbec přiblížiti. Je proto také zcela přerozeno, že starořecké umění mělo jako nedostižený vzor na všecky pozdější epochy umění značný vliv...

12.05.2001

autor: C. H. Stratz
rubrika: historie


Krása ženského těla (1. část)

Tento článek není o kulturistice a není pro každého, je o pohledu na lidské tělo, na jeho hodnocení, kritiku, obdiv... Zajímavé myšlenky (i dost zábavy) v něm najdou všichni, kteří nechápou kulturistiku jako řízenou rakovinu v její sportovní formě. A neberte to moc vážně...

05.05.2001

autor: František Menšík
rubrika: historie


Zápas řecko-římský

Vzpírání, varietní show a zápas patří ke kořenou kulturistiky. Následující ukázka je z roku 1946... ...Zápas je jedním z nejstarších tělesných cvičení; jest obrazem boje člověka, jenž užívá výhradně svých přirozených zbraní, aby přemohl svého soupeře. O zápasu mluví historie národů. V šerém dávnověku byl člověk, pán tvorstva, odkázán v boji o svoje bytí pouze na tělesné síly, udělené mu přírodou, a až sem sahají stopy dnes tak vyspělého zápasnického umění...

11.08.2000

autor: Aleš Zdenic
rubrika: historie


Jak docílíme štíhlých boků?

Znovu v odlehčením tónu kapitola z knihy skvělého "vědce" J. P. Müllera s původními popisky z knihy "Můj systém pro ženy" 15 minut denní práce pro zdraví vydané roku v Praze roku 1927, Zemědělským knihkupectvím A. Neubert. Kapitola byla psána kolem roku 1912...

15.06.2000

autor: Aleš Zdenic
rubrika: historie


Jak (ne)trénovat břicho?

Tentokrát trochu v odlehčením tónu několik ukázek, jak by se nemělo trénovat. O břišních svalech od mého oblíbeného autora J. P. Müllera s původními popisky...

02.06.2000

autor: Aleš Zdenic
rubrika: historie


Těžká atletika - dokončení: těžká atletika v našem pohraničí

Těžká atletika patřila mezi našimi hraničáři vždy k velmi oblíbeným sportům a byli to zvláště naši severočeští, západočeští i ostravští havíři, kteří zápas a vzpírání břemen po svém těžkém zaměstnání s velkou láskou pěstovali. Z jejich řad vyšlo také více vynikajících borců...

10.04.2000

autor: Aleš Zdenic
rubrika: historie


Těžká atletika - V. část: těžká atletika a její význam

O těžké atletice, již se rozumí vzpírání břemen a cvičení s činkami, panuje mnoho falešných představ. Všeobecně se míní, že tento sport mohou pěstovati jenom lidé od přírody obdaření silou...

03.04.2000

autor: Aleš Zdenic
rubrika: historie


Těžká atletika - IV. část: psychologie atletiky

Právě na poli psychologickém jest vliv provádění atletického sportu mimořádně všestranný a zasluhuje si mimořádné pozorností. Jest skoro zbytečno zdůrazňovati, že duch člověka tělesně zdravého při stejném intelektuálním založení jest schopen daleko většího výkonu, nežli u člověka chorobného a tělesně méněcenného...

28.03.2000

autor: Aleš Zdenic
rubrika: historie


Těžká atletika - III. část: vývoj těžké atletiky v Čechách

Těžká atletika se začala vyvíjet v Čechách a na Moravě koncem minulého století a zapustila pevně kořeny asi o deset let později. Jako ostatní sporty dostala se k nám těžká atletika čili sport silácký, jak se tehdy říkalo, z ciziny...

22.03.2000

autor: Aleš Zdenic
rubrika: historie


Těžká atletika - II. část: vývoj vzpěračského sportu a vznik vzpírání

V 19. století začíná silněji pronikat snaha po soustavném pěstování tělesných cvičení na širší základně. Jahn, Guths-Muths, Ling, Tyrš a jiní rozšiřují tělocvik nářaďový, pro který se konstruuje nové nářadí. S tělocvikem se rozšiřuje i cvičení s činkami, zprvu kamennými, později kovovými a tak vzniká cvičení silácké...

14.03.2000

autor: Aleš Zdenic
rubrika: historie


Těžká atletika - I. část: dějiny atletiky

Přinášíme opět pohled do historie z podhledu dnes již (také) historie roku 1946. I přes lehce budovatelský charakter typický pro poválečné období se jedná o zajímavé čtení o vzniku vzpírání...

06.03.2000

autor: Alena Svobodová
rubrika: historie


Sandow - první velký úspěch

Třetí a poslední část vyprávění ze životy Eugena Sandowa, který je právem považovaný za zakladete moderního pojetí práce s lidským tělem a který dokázal své sportovní úspěchy proměnit v ekonomický profit...

02.02.2000

autor: Aleš Zdenic
rubrika: historie


Můj systém pro děti

Úsměvný pohled do historie, tentokráte úryvek z knihy Můj systém pro děti z roku 1927, kapitola Dýchací cvičení...

12.01.2000

autor: Alena Svobodová
rubrika: historie


Sandow - příprava na první úspěch

Něco ze zákulisí siláků, v souvislosti s úspěšným tažením Sandowa...

30.08.1999

autor: Alena Svobodová
rubrika: historie


Sandow - jak to tenkrát začalo

Pohled na začátky kariéry zakladatele moderní kulturistiky, některé mýty a tradice, spojené se životem tohoto vyjjímečného člověka...

26.07.1999

autor: Aleš Zdenic
rubrika: historie


Pojem tělocviku, pohnutky k pěstování cvičení tělesných a jejich účel.

Zcela unikátní úvod ke knize dr. Jos. E. Scheinera: Dějiny cvičení tělesných, díl I. Tělesná cvičení ve starém věku z roku 1891 představuje zajímavé, vysoce angažované čtení o pohledu na tělocvik, tělesná cvičení a lidské tělo a neobvyklý pohled na jednotlivé národy. Autor přepisu tohoto antikvariátního kousku se předem omlouvá všem dotčeným, zejména pak domorodcům australským, Papuům na Nové Guineji, Polynésanům, Kafrům z východního Kapska, Zulům, jihoamerickým indiánům, Patagoncům, Arabům, Turkům a rvavým Albancum (hrdinným junákům černohorským)...

01.07.1999

ročenka

link na ročenku 2002

webhosting

link na Internet Solutions s.r.o.

krátké zprávy

protože jsme provedli malé grafické změny a zaroveň dost zásadní změny v kódu stránek, je možné, že se vyskytnou drobné problémy v zobrazování. Prosíme o informování o těchto problémech. Děkujeme.

zpět na titulní stranu