autor: Daniela Stackeová
rubrika: trénink


Tělové schéma - možnosti ovlivnění pohybovou aktivitou

Body image neboli tělové schéma (synonyma body percept, body schema, body concept) je definováno jako mentální reprezentace vlastního těla, tzn. představa o jeho rozměrech jako celku, o rozměrech jednotlivých částí a vztah k tělu jako celku i k jeho jednotlivým částem...

08.12.2000

autor: Aleš Zdenic
rubrika: publicistika


Averze vůči kulturistice? Trochu do vlastních řad...

Výpis ze slovníku cizích slov...Averze: odpor, nechuť, ošklivost, nechutenství, odmítavý postoj vůči něčemu...

19.10.2000

autor: J. Kevin Thompson
rubrika: publicistika


Vnímání těla, kulturistika a kulturní ideál svalnatosti

Není mnoho sociologických a psychologických výzkumů zabývajících se silovými sporty a kulturistikou zvlášť. Doktor J. Kevin Thompson v tomto článku shrnul výsledky těch několika, které byly provedeny a na nichž se osobně i podílel...

12.10.2000

autor: Eduard Pražák
rubrika: doping


Teoretické základy svalové hypertrofie – I. díl

Všichni se mnou budou bezpochyby souhlasit, že základem úspěšnosti ve sportovní kulturistice je co možná největší svalová hypertrofie, která dnes již může v některých případech působit groteskně. Dále to bude svalová definice či vyrýsování, jenž bude spolurozhodovat o dosažených soutěžních výsledcích. Honba za stále vyšší a vyšší úrovni zavlekly do sportovní kulturistiky, s tichým přihlížením funkcionářů IFBB, prvky, které jsou běžné spíše v oblasti zločinu než sportu. Poptávka vytváří nabídku, a tak ilegální výroba, distribuce, pašování a konečný prodej dopingových substancí si v ničem nezadá s podobnou oblastí rekreačních drog...

06.10.2000

autor: Petr Tlapák
rubrika: výživa a doplňky


Začátek našeho zdraví je na konci trávící trubice?

Možná máte také ve svém okolí podobnou dvojici: ona se chová podle současných názorů na zdravý způsob života: jí pětkrát denně, dává přednost zelenině a celozrnným výrobkům, vyřazuje živočišné tuky a nahrazuje je rostlinnými, denně pije dva litry tekutin, hodinu až dvě cvičí, spí 8 hodin atd. On má rád vepřové, chodí na pivo a nesportuje. Ona vážně onemocněla, on je úplně zdráv...

28.09.2000

autor: Martin Hojda
rubrika: handicap trénink


Kulturistický trénink při degenerativních změnách páteře

Bylo pondělí 17. dubna roku 2000. Ukončil jsem nemocenskou návštěvou u své praktické lékařky a vydal se na trénink, který jsem si musel na celý týden odříct. Dnes jsem měl v plánu stehenní svaly, lýtka a vnější rotátory paží. Asi v polovině tréninku pro mě přišel majitel Sportcentra Alan s výzvou, že je u baru nová adeptka na trénink v posilovně. Její modré oči prozrazovaly, že to s tréninkem myslí vážně, a tak jsme si domluvili první lekci na středu 19. dubna...

19.09.2000

autor: Eduard Pražák
rubrika: doping


Fytosteroly a sranda o diosgeninu: update – III. díl

Citujme si pro začátek ustanovení ze zákona na ochranu spotřebitelů: "Nikdo nesmí klamat spotřebitele, zejména uvádět nepravdivé, nepřesné, nejasné, dvojsmyslné nebo přehnané údaje". To je citace zákona platného v ČR, který byl k 1. 9. 2000 novelizován. Zákon je ovšem jedná věc, druhou věcí bude jeho vynucování. Jinak si tuto právní normu porovnejte s tím, co se dočtete v reklamách zveřejněných v kulturistických časopisech...

14.09.2000

autor: Eduard Pražák
rubrika: doping


Fytosteroly a jejich možnosti – update: II. díl

Mnohé ingredience, obsažené v suplementech, ovšem působí v oblasti metabolismu člověka, a tedy mohou mít vliv, a skutečně jej mají, na některé parametry zdraví. To je, podle mého názoru, oblast, kde je třeba hledat využití těchto, špatně nasměrovaných, nutrientů...

14.09.2000

autor: Eduard Pražák
rubrika: doping


Fytosteroly a jejich možnosti – update: I. díl

Rostlinné steroly, čili fytosteroly, zahrnují komplexní skupinu sloučenin, kterou v současné době tvoří 9 identifikovaných C28 a C29 sterolů[i]. Od živočišného cholesterolu se odlišují především metylovou či etylovou skupinou na 8 uhlíku vedlejšího řetězce molekuly. Nacházejí se v některých rostlinách a mají tam podobnou funkci, jako cholesterol u vyšších živočichů...

11.09.2000

autor: Ladislav Pyšný
rubrika: doping


Peptidové hormony a jejich mimetika a analoga II.

V předchozí části peptidových hormonů a jejich mimetik a analog jsme Vás seznámili s možnými nepříznivými účinky růstového hormonu na lidský organismus při jeho zneužití sportovcem. V následné kapitole se pokusíme vysvětlit základní působení dalších látek této dopingové skupiny, adrenokortikotropinu, tetracosactidu, hypofyzárních a syntetických gonadotropinů, inzulinu a inzulinu podobnému růstovému faktoru...

01.09.2000

autor: Martin Hojda
rubrika: trénink


Nejčastější chyby v posilovně aneb pohled z obou stran

Dnes a denně se setkávám ve fitcentrech se spoustou se opakujících chyb. Chtěl bych zde o nich trochu polemizovat a snažit se je ilustrovat na konkrétních příkladech s návrhem jejich odstranění.Cvičenec přijde, trochu zamává pažemi a jde na to. Začne dřepovat nebo benčovat, aniž by jakkoliv dané svalstvo prokrvil a předehřál pro silový trénink. Co tomu asi budou říkat ztuhlé klouby a nerozšířené cévy a žíly, které nejsou připravené zásobovat měkké tkáně kyslíkem? Je to jako bychom chtěli po autu, aby ihned po nastartování vyrazilo a jelo maximální rychlostí....

30.08.2000

autor: Libor Diviš
rubrika: výživa a doplňky


Aminokyseliny - popis funkce se zaměřením na vyžití v kulturistice

Aminokyseliny jsou molekuly obsahující vodík, uhlík, kyslík a dusík. Dusík je ve formě aminoskupiny, typické právě jen pro aminokyseliny. Přeměnou aminokyselin se vytváří z aminoskupiny močovina jako odpadní produkt, a z tzv. uhlíkaté kostry po odstranění dusíku vznikají látky, které se účastní další přeměny, a to podle typu aminokyseliny...

25.08.2000

autor: Ladislav Pyšný
rubrika: doping


Peptidové hormony a jejich mimetika a analoga I.

V posledních letech se stále zvyšuje zneužívání peptidových hormonů a jejich mimetik a analog některými sportovci. Důvodem je jejich dostupnost a zejména problematická detekce. K této skupině náleží růstový hormon ovlivňující metabolismus bílkovin a tuků, choriový gonadotropin, přijímaný pro stimulaci vlastní tvorby testosteronu a epitestosteronu, adrenokortikotropin navozující euforii jedince...

22.08.2000

autor: Eduard Pražák
rubrika: doping


Nandrolon - dříve nejužívanější injekční anabolický steroid

Nandrolon či 19-nortestosteron je velice populární, a dříve velice oblíbený syntetický injekční anabolicko-androgenní steroid, který je v lékové injekční formě dodáván estericky vázán na různé karboxylové, tedy organické, kyseliny. Na světový trh byl poprvé uveden někdy v roce 1959 firmou Organon pod označením Durabolin™. Jednalo se v tomto případě o nandrolon fenylpropionat. Jeho popularita byla později přibržděna snadností nalezení metabolitu v moči, a z toho plynoucími pozitivními antidopingovými testy. Kupodivu, pozitivními nálezy jsou sportovci překvapování i v těchto dnech, což může mít, jak si řekneme, různé příčiny...

17.08.2000

autor: František Menšík
rubrika: historie


Zápas řecko-římský

Vzpírání, varietní show a zápas patří ke kořenou kulturistiky. Následující ukázka je z roku 1946... ...Zápas je jedním z nejstarších tělesných cvičení; jest obrazem boje člověka, jenž užívá výhradně svých přirozených zbraní, aby přemohl svého soupeře. O zápasu mluví historie národů. V šerém dávnověku byl člověk, pán tvorstva, odkázán v boji o svoje bytí pouze na tělesné síly, udělené mu přírodou, a až sem sahají stopy dnes tak vyspělého zápasnického umění...

11.08.2000

autor: Eduard Pražák
rubrika: doping


Je stanozolol bezpečnější než jiné steroidy

Nikdy se mi nepodařilo přijít na důvody, proč je stanozolol tak oblíbený, zejména v atletice. Sportovci, kteří jej vyzkoušeli, bezesporu vědí, na rozdíl ode mne, proč tak činí. O tom nepochybuji. Na druhé straně to může mít více emoční než racionální základ. Mohl k tomu přispěl například pozitivní nález u kanadského sprintera Bena Johnsona na OH v Soulu v roce 1988...

08.08.2000

autor: Jiří Rebl
rubrika: publicistika


Specialista na posilování?

Nevím jestli někdo tyhle moje články čte, protože postrádám reakce, nicméně stále více přemýšlím o věcech kolem posilováni a posiloven, paradoxně právě teď, když...

02.08.2000

autor: Eduard Pražák
rubrika: doping


Metandrostenolon - král anabolických steroidů?

Je metandrostenolon/metandienon králem anabolických steroidů nebo je toto tvrzení přehnané? Následující příběh vám ukáže, že něco racionálního na tom může být. V každém případě tato steroidní sloučenina, vytvořena údajně záměrně pro sportovní účely, odstartovala něco, co bude velmi obtížné zastavit...

27.07.2000

autor: Martin Hojda
rubrika: publicistika


Začátečnice ve fitcentru

Dnes a denně se ve fitcentru setkávám se ženami – začátečnicemi, které přišly hlavně proto, aby se mohli pochlubit svým kolegyním v zaměstnání či sousedkám, že ,,dělají“ něco pro svou postavu...

25.07.2000

autor: Eduard Pražák
rubrika: doping


Androstendion - pouze jeden z mnoha podvodných pseudoanabolik

Před několika lety se prekurzory testosteronu staly hitem sportovního, obzvláště kulturistického, trhu s tzv. nutričními suplementy. Mezi nimi zaujal přední místo bezprostřední prekurzor steroidogeneze testosteronu androstendion...

20.07.2000

autor: Petr Tlapák
rubrika: trénink


Aplikace Weiderových principů

Weiderovy proncipy hodnotí různé okolnosti tréninku, na př. to, jak pracují svaly. Známe dělení svalových vláken na červená (SO,pomalá, oxidativní čili vytrvalostní) a bledá (silově - rychlostní, rychlá glykolytická - FG), která se uplatňují ve volejbale, sprintu, ale i gymnastice...

17.07.2000

autor: Martin Hojda
rubrika: výživa a doplňky


Jak sestavit jídelníček pro zvýšení tělesné hmotnosti II?

Uvedený jídelníček je příkladem a jednou z mnoha možností řešení dané problematiky. Je třeba však vždy postupovat maximálně individuálně...

13.07.2000

autor: Eduard Pražák
rubrika: doping


Prevalence užívání anabolických steroidů mezi sportovci a nesportovci - vědecký přístup

Nedávno mi jistý funkcionář kulturistického svazu tvrdil do telefonu, že anabolické steroidy nejsou problémem, alespoň ne na těch nižších úrovních. Má prý 20 závodníků, mezi nimi i mistry republiky, z nichž nikdo nikdy tyto substance neužíval...

11.07.2000

autor: Josef Švajgl
rubrika: trénink


Jak překonat stagnaci při tréninku lýtek

Svaly dolních končetin, zejména svaly lýtkové, které se při chůzi velmi namáhají, často odolávají tréninkové snaze o jejich zlepšení v posilovny i několik let...

23.06.2000

autor: Ladislav Pyšný
rubrika: doping


Doping a zdraví sportovce - Anabolické látky III.

Tréninkový cyklus napomáhá svým anabolickým účinkem rychlému nárůstu svalové hmoty a tím i kontrakční síly. V důsledku menšího cévního a nervového zásobení ale dochází k současné disproporci růstu okolních vazivových struktur...

18.06.2000

autor: Aleš Zdenic
rubrika: historie


Jak docílíme štíhlých boků?

Znovu v odlehčením tónu kapitola z knihy skvělého "vědce" J. P. Müllera s původními popisky z knihy "Můj systém pro ženy" 15 minut denní práce pro zdraví vydané roku v Praze roku 1927, Zemědělským knihkupectvím A. Neubert. Kapitola byla psána kolem roku 1912...

15.06.2000

autor: Ladislav Pyšný
rubrika: doping


Doping a zdraví sportovce - Anabolické látky II.

Anabolické androgenní steroidy mají poměrně závažné negativní důsledky vedoucí k poškození organismu...

11.06.2000

autor: Josef Švajgl
rubrika: publicistika


České kulturistky a fitnessky na ve Španělsku

Česká representace - čtyři medaile z ME ve Španělsku...

11.06.2000

autor: Josef Švajgl
rubrika: trénink


Motorická lateralita

Lateralita je motorická převaha (dominance) jedné poloviny těla nad druhou. Nejčastěji mluvíme o pravorukosti či levorukosti, kde je laterarita nejvíce patrná. Pro sport je lateralita končetin důležitá. Jak? Čtěte prosím dál...

09.06.2000

autor: Ladislav Pyšný
rubrika: doping


Doping a zdraví sportovce - Anabolické látky I.

Je jisté, že anabolické látky jsou nejnebezpečnější částí drog vztahujících se ke sportu. Pokusíme se v několika následujících kapitolách popsat jejich základní účinky na výkon a zdraví organismu...

06.06.2000

autor: Aleš Zdenic
rubrika: historie


Jak (ne)trénovat břicho?

Tentokrát trochu v odlehčením tónu několik ukázek, jak by se nemělo trénovat. O břišních svalech od mého oblíbeného autora J. P. Müllera s původními popisky...

02.06.2000

autor: Martin Hojda
rubrika: trénink


Co je to svalová dysbalance?

Svalová dysbalance je takový stav, kdy jsou antagonisté (svaly působící vzájemně proti sobě – flexor a extenzor) v nerovnováze, zpravidla je jeden ochablý a druhý je zkrácený. Zkrácený sval je užíván jako sval pracující – je tam stálé svalové napětí – spazmus...

29.05.2000

autor: Ladislav Pyšný
rubrika: doping


Doping a zdraví sportovce - historie užívání drog ve sportu

Cílem člověka v jeho historickém vývoji byla i snaha po zlepšení jeho schopností. Ta souvisela s určitými dietními zvyky či užitím různých prostředků. Řecký básník Homér popisuje, že Achilles, bájný hrdina Řeckých válek zvyšoval svou sílu pojídáním kostní dřeně lvů, legendární Berserkers z Norské mytologie byl před bojem ovlivněn psychoaktivními účinky konzumované houby...

25.05.2000

autor: Josef Švajgl
rubrika: handicap trénink


Zvětšená bederní lordóza a trénink břišních svalů II. - cviky

Jak tedy trénovat se zvýšenou bederní lordózou. Jedním z problémů u zvětšené bederní lordózy je, že při základní poloze vleže na zemi se při snaze o kvalitní provedení cviku jsou břišní svaly v biomechanicky nevýhodné poloze, protože neumožňují předklon páteře...

25.05.2000

autor: Martin Hojda
rubrika: handicap trénink


Hypermobilita a několik poznámek jak posilovat s hypermobilními klouby

Základní zásadou při posilování je nezhoršovat hypermobilitu. Dávno již jsou pryč doby, kdy jedničku z tělocviku měl ten, kdo se předklonil nejhlouběji...

18.05.2000

autor: Josef Švajgl
rubrika: handicap trénink


Zvětšená bederní lordóza a trénink břišních svalů I.

Zvětšená bederní lordóza patří mezi velmi časté onemocnění páteře. Ve své trenérské praxi jsem se často setkal s případem, že toto onemocnění prakticky znemožňovalo efektivní procvičení břišních svalů. Důvodů je samozřejmě několik. V následujících řádcích se pokusím popsat tento problém a jak je řešit...

10.05.2000

autor: Martin Hojda
rubrika: výživa a doplňky


Jak sestavit jídelníček pro zvýšení tělesné hmotnosti?

Nejdůležitější pro nabrání svalové hmoty je jistě výživa a samozřejmě i trénink, který stimuluje svaly k růstu za přispění patřičných stavebních prvků jako jsou bílkoviny...

20.04.2000

autor: Alena Svobodová
rubrika: výživa a doplňky


Zvýšení rizika cévních onemocnění a vitamín C?

Všobecně platí, že vitamín C je brán jako jednoznačně positivně působící vitamín. Podle studie, která je v rozporu s výsledky těch předchozích, vitamín C může zvýšit riziko arteriosklerózy, což je nemoc podílející se na vzniku infarktu...

20.04.2000

autor: Jiří Rebl
rubrika: publicistika


Vážení bodíci!

Může si trenér dovolit přehlížet zvěrstva, které vidím v této posilovně?! Děti i mládež si tam ničí klouby, páteř...

19.04.2000

autor: Radmila Krutilová
rubrika: publicistika


Církev, kulturistika, sport

Na několik okruhů otázek nám odpověděl p Kosík, ředitel tiskového střediska české biskupské konference...

14.04.2000

autor: Aleš Zdenic
rubrika: historie


Těžká atletika - dokončení: těžká atletika v našem pohraničí

Těžká atletika patřila mezi našimi hraničáři vždy k velmi oblíbeným sportům a byli to zvláště naši severočeští, západočeští i ostravští havíři, kteří zápas a vzpírání břemen po svém těžkém zaměstnání s velkou láskou pěstovali. Z jejich řad vyšlo také více vynikajících borců...

10.04.2000

autor: Alena Svobodová
rubrika: výživa a doplňky


Antioxidanty a radikály II. (dokončení)

I když je dobře známo, že nedostatek vitamínů způsobuje potíže při tréninku a znesnadňuje rehabilitaci, role antioxidantů je stále kontroverzní. Výsledky studií jsou často sporné a k závěrům se lze jen stěží dopracovat. Většina údajů však ukazuje, že zvýšený příjem vitamínu E chrání před následky škodlivé oxidace vzniklé v důsledku tréninku. Předpokládá se, že vitamín E se zlepšuje proces zotavení po cvičení...

06.04.2000

autor: Aleš Zdenic
rubrika: historie


Těžká atletika - V. část: těžká atletika a její význam

O těžké atletice, již se rozumí vzpírání břemen a cvičení s činkami, panuje mnoho falešných představ. Všeobecně se míní, že tento sport mohou pěstovati jenom lidé od přírody obdaření silou...

03.04.2000

autor: Alena Svobodová
rubrika: výživa a doplňky


Antioxidanty a radikály I.

Antioxidanty působí při prevenci poškození buněk, které urychluje jejich stárnutí a změny v buňkách a může vyústit i v rakovinu nebo mnoho jiných nemocí. Vědci začali odkrývat některá tajemství obestírající tuto problematiku, které je pro sportovce zajímavé jak z hlediska zdravotního, tak z hlediska možnosti zvýšení výkonu a zotavení po něm...

31.03.2000

autor: Aleš Zdenic
rubrika: historie


Těžká atletika - IV. část: psychologie atletiky

Právě na poli psychologickém jest vliv provádění atletického sportu mimořádně všestranný a zasluhuje si mimořádné pozorností. Jest skoro zbytečno zdůrazňovati, že duch člověka tělesně zdravého při stejném intelektuálním založení jest schopen daleko většího výkonu, nežli u člověka chorobného a tělesně méněcenného...

28.03.2000

autor: Martin Hojda
rubrika: trénink


Subjektivní pocity z přetrénování svalstva stehen

Při přetrénování se zvyšuje pyramidově bolest a zároveň se snižuje pohyblivost svalů.........říká se, že kdo si to nezkusil, nikdy netrénoval naplno...

24.03.2000

autor: Aleš Zdenic
rubrika: historie


Těžká atletika - III. část: vývoj těžké atletiky v Čechách

Těžká atletika se začala vyvíjet v Čechách a na Moravě koncem minulého století a zapustila pevně kořeny asi o deset let později. Jako ostatní sporty dostala se k nám těžká atletika čili sport silácký, jak se tehdy říkalo, z ciziny...

22.03.2000

autor: Alena Svobodová
rubrika: výživa a doplňky


Kofein a jeho účinky v lidském těle

Kofein podaný před tréninkem ve formě kávy, může přinést zlepšení odbourávání tuku před tréninkem. Je to záležitost vysoce individuální, závislá na konkrétním organismu sportovce...

16.03.2000

autor: Aleš Zdenic
rubrika: historie


Těžká atletika - II. část: vývoj vzpěračského sportu a vznik vzpírání

V 19. století začíná silněji pronikat snaha po soustavném pěstování tělesných cvičení na širší základně. Jahn, Guths-Muths, Ling, Tyrš a jiní rozšiřují tělocvik nářaďový, pro který se konstruuje nové nářadí. S tělocvikem se rozšiřuje i cvičení s činkami, zprvu kamennými, později kovovými a tak vzniká cvičení silácké...

14.03.2000

autor: Jiří Rebl
rubrika: publicistika


Malý příspěvek do našeho klubu "stále mladých"

Pro normální funkci kloubu musí svaly v jeho oblasti mít tu správnou sílu a pružnost, aby tvořily dostatečně pevné pouzdro, nesmí však táhnout kloubní hlavici a jamku příliš k sobě...

10.03.2000

autor: Martin Hojda
rubrika: trénink


Překonání zranění pravé paže

Začali jsme cvičit, ale jakým způsobem!? Neměli jsme tušení co vlastně a jak, a tak jsme se ptali ostatních. Ujala se nás půvabná slečna Jana, která cvičila jako profík, alespoň v té chvíli jsme si to mysleli...

10.03.2000

autor: Martin Hojda
rubrika: trénink


Překonání zranění pravé paže

Začali jsme cvičit, ale jakým způsobem!? Neměli jsme tušení co vlastně a jak, a tak jsme se ptali ostatních. Ujala se nás půvabná slečna Jana, která cvičila jako profík, alespoň v té chvíli jsme si to mysleli...

10.03.2000

autor: Aleš Zdenic
rubrika: historie


Těžká atletika - I. část: dějiny atletiky

Přinášíme opět pohled do historie z podhledu dnes již (také) historie roku 1946. I přes lehce budovatelský charakter typický pro poválečné období se jedná o zajímavé čtení o vzniku vzpírání...

06.03.2000

autor: Martin Hojda
rubrika: trénink


Úvaha - pohled na současnou kulturistiku, sport a kondiční posilování

Současná soutěžní kulturistika se každým rokem posouvá dál, zejména co se týče maximálnosti objemů, hustoty, separace a vyrýsovaností svalstva. Někdy se ptám, kam až jsou ochotni dnešní špičkový kulturisté zajít?

28.02.2000

autor: Josef Švajgl
rubrika: trénink


Představa a vnímání pohybu při tréninku

Lidské vědomí má pouze omezenou kapacitu. Člověk je schopen myslet v danou chvíli na omezený počet věcí. Toto omezení se týká i vnímání pohybu...

21.02.2000

autor: Martin Hojda
rubrika: trénink


Využití posilovacího tréninku pro ricochet a squash

Nedávno mě provozovatel jednoho fitness centra požádal o radu jak vhodně posílit svalstvo paží a předloktí pro míčové sporty jako je ricochet a squash. Měl s sebou svého svěřence čtrnáctiletého chlapce, který byl lačný po jakýchkoli informací týkajících se posilování. Nejsem odborníkem na tyto sporty, proto jsme podrobně rozebírali možné pohyby potřebné pro nejvhodnější úder raketou...

14.02.2000

autor: Aleš Zdenic
rubrika: publicistika


Krátká úvaha - Weider

Ben a Joe. Dvě jména, které nelze v kulturistice přehlédnout. Jména, jejichž nositelé jsou v našich tištěných časopisech nekriticky chváleni a ústním podání naopak nekriticky haněni. V následujících řádcích se pokusím alespoň částečně zhodnotit jejich činnost. Pokusím se o nezaujaté hledisko vnějšího pozorovatele...

08.02.2000

autor: Alena Svobodová
rubrika: historie


Sandow - první velký úspěch

Třetí a poslední část vyprávění ze životy Eugena Sandowa, který je právem považovaný za zakladete moderního pojetí práce s lidským tělem a který dokázal své sportovní úspěchy proměnit v ekonomický profit...

02.02.2000

autor: Aleš Zdenic
rubrika: historie


Můj systém pro děti

Úsměvný pohled do historie, tentokráte úryvek z knihy Můj systém pro děti z roku 1927, kapitola Dýchací cvičení...

12.01.2000

ročenka

link na ročenku 2002

webhosting

link na Internet Solutions s.r.o.

krátké zprávy

protože jsme provedli malé grafické změny a zaroveň dost zásadní změny v kódu stránek, je možné, že se vyskytnou drobné problémy v zobrazování. Prosíme o informování o těchto problémech. Děkujeme.

další starší články