autor: Radmila Krutilová
rubrika: historie


Vztah k tělu ve starověkém Egyptě

"Již staří Římané," takto začíná mnoho úvodních kapitol k učebnicím oborů, jejichž autoři si přejí zdůraznit jeho starobylost a tím i úctyhodnost. My, kteří se zabýváme záležitostmi lidského těla, tedy i cvičením, se však můžeme odvolat na civilizaci mnohem starší než je ta římská, a to na civilizaci egyptskou. Náš článek pojednává o vztahu Egypťanek k tělesnému cvičení...

02.12.2001

autor: Martin Hojda
rubrika: trénink


Zamyšlení nad motivací k tréninkům u nesoutěžní populace aneb proč lidé chodí do posilovny

Položme si otázku proč nejčastěji lidé chodí do posilovny? Abychom dokázali zodpovědně odpovědět musíme si adepty o změnu svých tělesných vlastností rozdělit do několika skupin. Z hlediska věku by to mohlo být na adolescenty, juniory a seniory. Déle by se nechali cvičenci dělit na ženy a muže. Ženy by bylo možné dělit dále na ženy dosud nerodivší, gravidní, kojící, po přechodu (klimatériu) a ostatní...

24.11.2001

autor: Radka Svobodová
rubrika: trénink


Diagnostika pohybového aparátu trochu jinak

Diagnostika je jedna z nejzákladnějších metod, které by se jistě měly při seznamování s klientem a před začátkem samotného cvičení zařadit. Nejpříjemnější a nejkvalitnější by samozřejmě bylo použití nejmodernější diagnostické techniky, ale kdo z nás má v dnešní době na tohle čas- teď mluvím ústy svých klientů (jako trenér na to mám jiný názor). A tak se v praxi nejvíce setkáme s klasickým, dalo by se říci na první dojem "laickým" ( často je opak pravdou ), vyšetřením: pohledem, pohmatem a provedením testů samotným trenérem...

18.11.2001

autor: Alena Svobodová
rubrika: trénink


Vnější a vnitřní vlivy na výkonnost

Studium genetiky a psychologie nám může objasnit poměr vlivů vnějších (trénink, prostředí…) a vnitřních (genetické předpoklady) na fyzický výkon, ale porozumění a využití těchto poznatků vyžaduje interdisciplinární teoretický základ. Tímto základem se může stát teorie dynamických systémů, která se osvědčila při výzkumu chování komplexních systémů...

11.11.2001

autor: Alena svobodová
rubrika: trénink


Obecné základy silového tréninku dospívajících

každý jedinec je individuální - odlišný nejen pohlavím, rozměry těla a vzhledem těla, geneticky, ale i hormonálně, jeho buňky mají jinou enzymatickou kapacitu. tak jako jsou výsledky určité činnosti člověka odlišné, tak jsou odlišné i výsledky sportovní. i v rámci jednoho sportu jsou příležitosti pro osoby různě disponované. například fotbalista vykazuje jiné sportovní kvality než běžec na dlouhé trati. trénink vede ke zlepšení ve sportu, ale genetické předpoklady nezmění...

04.11.2001

autor: Alena Svobodová
rubrika: handicap trénink


Trénink s astma

častým zdravotním problém u mladých lidí je v současné době astma a téma tréninku s astmatem je stále aktuálnější. zdroje astmatických potíží mohou být různé. mezi nejběžnější spouštěcí impulzy patří alergeny, onemocnění dýchacích cest a také cvičení...

28.10.2001

autor: Josef Švajgl
rubrika: výživa a doplňky


Rizika vysokoproteinové diety?

vysokoproteinové diety jsou často používané dietní manipulace jak ve sportu, tak jako součást komerčně používaných diet. jejich použití však není zcela bez rizika, ostatně jako u každé dietní manipulace. i když vysokoproteinové diety nejsou pro většinu zdravých lidí v krátkodobém časovém horizontu škodlivé, nejsou důkazy o její neškodnosti z dlouhodobého hlediska. jak takové diety fungují?

14.10.2001

autor: Martin Hojda
rubrika: trénink


Procvičování svalů mimických

nedávno jsem byl zaskočen pro mě dosud neslýchanou otázkou jedné mladé dámy, která podle chování vyzařovala vysoký temperamentem. „chtěla bych ukázat cviky na procvičování mimických svalů.“ zněl její příkaz. chvíli jsem stál jako ztuhlý než jsem ze sebe dostal, že se spíše zabývám svalstvem celého těla kromě zmíněného obličeje. dáma dále naléhala, a tak jsem ji nezávazně slíbil, že se na tuto problematiku alespoň na chvíli přeorientuji...

08.10.2001

autor: Josef Švajgl
rubrika: trénink


Vliv teploty na protahování svalu

po dobách nadměrné popularity se protahování oprávněně stalo součástí běžného posilovacího tréninku. v posledních letech se věnuje více pozornosti i vlivům okolí na sval při protahování. jedním z nejvýznamnějších faktorů působících na sval je teplota...

25.08.2001

autor: Alena svobodová
rubrika: výživa a doplňky


Nevědecká úvaha o proteinech

bývaly doby, kdy za nejlepší složky sportovní dietu byly považovány vejce a červené maso. své racionální jádro to mělo, vždyť sportovci, kteří se takto stravovali, byli silnější, svalnatější a agresivnější... nyní víme, že sílu a svaly získáváme zejména díky cvičení, nejen díky přísunu nadbytku proteinů ve stravě...

23.09.2001

autor: Martin Hojda
rubrika: trénink


Nejčastější svalové dysbalance u běžné populace – V. část (závěr)

V dnešní poslední části o svalových dysbalancích se budeme zabývat svalstvem, které bývá mnohdy součástí horního zkříženého svalového syndromu. Informace zde najdou zejména lidé pracující v kancelářích u počítače, jež je velmi často pobolívá za krkem, mezi lopatkami a také i samotná hlava...

17.09.2001

autor: Josef Švajgl
rubrika: handicap trénink


V posilovně s hypertenzí

stále přibývá osob, kteří trpí hypertenzí. v následujících řádcích bych chtěl popsat základní zásady posilování s tímto onemocněním, které patří mezi hlavní faktory, podílející se na úmrtnosti v oblasti kardiovaskulárních nemocí ve všech vyspělých zemích...

09.09.2001

autor: Steven Alway
rubrika: trénink


Trénink napínače stehenní povázky

Lidé nebyli stvořeni jako rovina, jako jednodimensionální objekty. Jistě, my všichni známe ty, jejichž osobnost je stěží jednodimensionální (ano, včetně sportovců) - sebestředná a povrchní - ale to není to, o čem chci zde hovořit. Je vždy velké zklamání vidět potencionálně skvělou postavu sportovce zepředu, kterýžto skvělý dojem však zmizí okamžitě, jakmile se jeho tělo otočí z boku...

02.09.2001

autor: Daniela Stackeová
rubrika: publicistika


Psychologické aspekty fitness

i když některé informace obsažené v tomto článku již byly zveřejněny, je určen pro všechny, kteří se neorientují v pojmech fitness, kulturistika, posilování. když jsi někdo utváří názory podle obsahu stránek zaměřených na kulturistiku na českém internetu, musí být značně zmaten.... pod pojmem „fitness“ chápe většina z nás kondiční silový trénink provozovaný ve fitness centrech. ve skutečnosti se nejedná pouze o silový trénink, ale se o systém cvičení vedoucích především k tvarování postavy, zvýšení fyzické výkonnosti a redukci množství podkožního tuku, který kromě posilování, jež bychom vzhledem k množství prováděných opakování mohli charakterizovat jako silově-vytrvalostní zátěž...

25.08.2001

autor: Daniela stackeová
rubrika: publicistika


Psychologické aspekty fitness

i když některé informace obsažené v tomto článku již byly zveřejněny, je určen pro všechny, kteří se neorientují v pojmech fitness, kulturistika, posilování. když jsi někdo utváří názory podle obsahu stránek zaměřených na kulturistiku na českém internetu, musí být značně zmaten.... pod pojmem „fitness“ chápe většina z nás kondiční silový trénink provozovaný ve fitness centrech. ve skutečnosti se nejedná pouze o silový trénink, ale se o systém cvičení vedoucích především k tvarování postavy, zvýšení fyzické výkonnosti a redukci množství podkožního tuku, který kromě posilování, jež bychom vzhledem k množství prováděných opakování mohli charakterizovat jako silově-vytrvalostní zátěž...

25.08.2001

autor: Josef Švajgl
rubrika: handicap trénink


Trénink při postižení osteoartritidou

Osteoartritida je onemocnění spojené s poškozením kloubní chrupavky, které může být způsobeno mnoha faktory (zánět, úraz). Onemocnění je diagnostikována většinou rentgenem a je spojeno s bolestivými příznaky. Chrupavka postupně ztrácí svoji funkci a pohyb v kloubu se stává trvale bolestivým. Myšlenka tréninku s oteklými a bolestivými klouby a slábnoucími svaly může znít nesmyslně...

19.08.2001

autor: Alena Svobodová
rubrika: handicap trénink


Cvičení v těhotenství (2. závěrečná část)

Ženy se o cvičení v těhotenství velmi zajímají, protože mají obavy, aby nepoškodily nenarozené dítě, pokud budou trénovat. V některých případech tomu tak i může být. Je však obtížné úspěšně provést dvojitý slepý pokus při cvičení v těhotenství a to z etických důvodů. Nelze dost dobře žádat ženy o účast ve výzkumu, přičemž výsledky nelze dost dobře předvídat. Řada doporučení praktických lékařů má základ v pozorování těhotných vrcholových atletek nebo v pokusech na zvířatech...

08.08.2001

autor: Martin Hojda
rubrika: trénink


Nejčastější svalové dysbalance u běžné populace – IV. část

Hýžďové svaly (m. gluteus maximus, m. gluteus medius, m. gluteus minimus)...s tímto svalovým komplexem mají větší problémy ženy. Velmi často neumí ani jejich semknutí, což je ve většině případů otázka správného ovládání daných svalů. Místo velkého hýžďového svalu dámy častěji aktivují bederní část vzpřimovačů či hamstringy. Namísto středního a malé svalu hýžďového přebírá práci čtyřhranný sval bederní. Tyto posturální svaly jsou přetěžovány nesprávnou činností a fázické svaly se zatím rekreují" nic neděláním. A hned tu máme velmi častý příklad svalové nerovnováhy...

01.08.2001

autor: Alena Svobodová
rubrika: handicap trénink


Cvičení v těhotenství (1. část)

Cvičení v těhotenství je kontroverzní záležitost. Fyziologická a anatomická adaptace organismu má na těhotenství ženy velký vliv. Placentální tok krve, potenciální příčina přehřátí a vzniku poranění, zhoršení koordinace, nesnadnost při zaujímání pozice při cvičení, nutnost změny způsobu stravování, bolest zad a pánve představují pro cvičení v těhotenství rizikové faktory...

26.07.2001

autor: Krista Scott-Dixon
rubrika: publicistika


Kulturistky, fitness závodnice a krize pojetí sportu

Příznivci fyzické kultury a čtenáři časopisů věnovaných fyzické kultuře vědí, že do ženské kulturistiky v posledních letech vstoupila krize. Tato krize se týká vzhledu účastnic fitness soutěží. Příznivci je oceňují jako atletickou a současně ženskou alternativu nemotorných a androgynních kulturistek, zatímco odpůrci je označují za věšáky na šaty s prsy...

02.07.2001

autor: Alena Svobodová
rubrika: výživa a doplňky


Několik rad pro lidi s nadváhou

Lidí, kteří s sebou nesou nějaká ta kila navíc, není zrovna málo. Podle jedné americké studie z roku 1991 je v populaci dospělých 33% obézních lidí. Mnoho z nich se pokouší o cvičení a dietu s rozdílnými výsledky...

25.06.2001

autor: Alexandr Klier
rubrika: publicistika


Jak jsem viděl Mistrovství Evropy

Na letošní v ME kulturistice (4.-7. 5. 2001 Baku) byl nominován Ladislav Kurčík ve váhové kategorii do devadesáti kilogramů a Radek Čejka nad devadesát. Já jsem byl nominován v kategorii v kategorii do 70 kg...

18.06.2001

autor: Martin Hojda
rubrika: trénink


Nejčastější svalové dysbalance u běžné populace – III. část

Jednotlivé svaly jsou mnohdy velmi funkčně zaměřeny a v mnohých případech nemají jen jedinou funkci nýbrž hned několik. Jako příklad uvedu snad nejznámější sval a to biceps brachii (dvojhlavý pažní sval), který se skládá z krátké hlavy (caput brave) a dlouhé hlavy (caput longum). Funkcí bicepsu je flexe a supinace v loketním kloubu. V ramenním kloubu dlouhá hlava abdukuje, krátká hlava addukuje a působí na ventrální flexi. A proto každý cvik je zaměřený na jinou část svalu, přičemž sval pracuje jako celek, jen můžeme účinek více zdůraznit na požadovanou část...

08.06.2001

autor: Krista Scott-Dixon
rubrika: publicistika


Některé filosofické úvahy o silných ženách

Rádi si myslíme, že lidské tělo je něco neměnného. Máme za to, že je do značné míry neměnné a my je nemůžeme nad tuto míru změnit. Například nemůžeme změnit barvu kůže nebo si nechat ruku vyrůst z hlavy. Z tohoto důvodu si myslíme, že parametrů ideálního těla, jak je běžně zobrazováno, nemůžeme dosáhnout. Ideální tělo je zkrátka dar od boha a tak je „přirozené.“...

28.05.2001

autor: Krista Scott-Dixon
rubrika: publicistika


Natural bodybuilding: moderní protimluv

Přehnané užívání drog sportovci silových sportů na soutěžní úrovni je široce rozšířené. Dnešní hardcore kulturisté užívají celou škálu anabolických steroidů. Vedle růstového hormonu a inzulínu i thyroidní preparáty a diuretika, často ve velkých dávkách. Zřejmé zdravotní ohrožení spojené s těmito praktikami vyvolalo zpětnou reakci v podobě hnutí nazvaném "Natural bodybuilding". Navzdory prospěšnosti odmítnutí těchto praktik se zdá, že obsah dnešního hardcore „natural bodybuildingu“ je úplný protimluv a skutečný nesmysl...

28.05.2001

autor: C. H. Stratz
rubrika: historie


Krása ženského těla - Nauka o proporci a kanon. (4. část - závěrečná)

Krása pohybu je spanilostí. Jemnocitný národ starých Hellenů měl pouze jedinou bohyni krásy Afroditu, za to tři bohyně půvabu, charitky aneb gracie. Chtěli tím snad vyjádřiti, že nekonečně měnivé půvaby pohybující se ženské krásy v jediném těle nedají se spojiti Ba jsou vůbec s to tři těla znázorniti jen ve hlavních rysech ženskou půvabnost?...

21.05.2001

autor: C. H. Stratz
rubrika: historie


Krása ženského těla - Nauka o proporci a kanon. (3. část)

Právě tak jako Niphu snažili se četní vynikající mužové, počínajíc v šedé minulosti Egypťany až na naše dny vyzkoumati zákonitost proporcí lidského těla. Jednotlivci činili tak jediné s tím skromným a chvalitebným úmyslem, poskytnouti umělci pomocného prostředku při napodobení lidských postav, jiní však dali se svésti k tomu, ze zdánlivě zákonitých jimi stanovených měr konstruovati theoretický·podklad pro určení pojmu krásy...

12.05.2001

autor: C. H. Stratz
rubrika: historie


Krása ženského těla - Znázornění ženské krásy výtvarným uměním (2. část)

Kvetoucí perioda řeckého umění měly tak mocný vliv na moderní ideál krásy, že do tohoto byly pojmuty nevědomky nahodilosti tehdejší mody. Za doby Fidiovy, Polykletovy a Praxitelovy dosáhlo umění sochařské nesporně svého vrcholu, a je ještě otázkou, bude-li se někdy moci tehdejší výši vůbec přiblížiti. Je proto také zcela přerozeno, že starořecké umění mělo jako nedostižený vzor na všecky pozdější epochy umění značný vliv...

12.05.2001

autor: C. H. Stratz
rubrika: historie


Krása ženského těla (1. část)

Tento článek není o kulturistice a není pro každého, je o pohledu na lidské tělo, na jeho hodnocení, kritiku, obdiv... Zajímavé myšlenky (i dost zábavy) v něm najdou všichni, kteří nechápou kulturistiku jako řízenou rakovinu v její sportovní formě. A neberte to moc vážně...

05.05.2001

autor: Martin Hojda
rubrika: trénink


Nejčastější svalové dysbalance u běžné populace – II. část

Jak již jsem předeslal v první části tohoto článku při svalových dysbalancí jsou vždy ve hře svaly působící proti sobě tzv. antagonisté, jeden je flexor (ohýbač) a druhý extenzor (natahovač), které pracují v určitém kloubu za pohybu kostí ve směru přiblížení (při flexi) a nebo ve směru oddálení (při extenzi)...

22.04.2001

autor: Martin Hojda
rubrika: trénink


Nejčastější svalové dysbalance u běžné populace – I. část

Během jednoho roku (v časovém rozpětí duben 2000 až březen 2001) jsem při své práci osobního trenéra provedl diagnostiku pohybového aparátu u dvanácti žen a pěti mužů. Z dvacetidvou testovaných svalů byly u žen nejvíce zkráceny: přímý sval stehenní a zdvihač hlavy (oba u 58%), oproti tomu byly nejvíce ochablé břišní svaly a to v poměru: nejvíce spodní část přímého břišního svalu (u 80%), šikmé břišní svaly (u 67%) a horní část přímého břišního svalu (u 58%)...

30.03.2001

autor: František Zámola
rubrika: výživa a doplňky


Význam glukosaminsulfátu a chondroitinsulfátu v roli nutraceutik a jejich možné terapeutické využití (nejen u sportovců)

Sociologové již dávno dokumentovali skutečnost, že lidé po celém světě konzumovali zvířecí chrupavku po celá staletí i tisíciletí. V některých kulturách (například v Číně) se kosti a chrupavka přidávají do polévky dodnes, v dalších kulturách se kosti dokonce žvýkají (pozorovatelné i u mnoha zvířat, včetně psů). Biosociologové donedávna nedokázali vysvětlit příčinu a význam tohoto chování. Domnívali se, že kosti poskytují hlavně pouze minerály, především vápník. Pak se zjistilo, že chrupavka pokud se konzumuje ve stravě, pomůže s výstavbou nové vlastní chrupavky. Poté byla snaha vyvinout rychle a co nejdokonaleji absorbovatelnou formu, či jeho náhradu, která by pomohla lidem s kloubními problémy. Tak se dopracovali vědci ke glukosamin sulfátu...

06.03.2001

autor: Eduard Pražák
rubrika: doping


Jak je na tom bodybuilding v Česku - III. část

V tomto pokračování seriálu o stavu kulturistiky v Česku chci pokračovat v objasňování témat, které byly nastoleny v dotazech jistého kulturistického adepta, které jsem v roce 1998 objevil ve své elektronické poště. V předchozích dvou článcích o stavu bodybuilding v Česku jsem zodpověděl tři dotazy. Zde a následném článku se pokusím objasnit zbývající tři, týkající se vlivu dopingu, a to zejména testosteronu, na zdravotní stav prostaty. Původně jsem toto téma zpracoval asi před rokem pro powerfit, zde jde tedy o rozsáhlou novelu, která zahrnuje mé nově získané poznatky z této oblasti...

27.02.2001

autor: František Zámola
rubrika: výživa a doplňky


Jak se ubránit poškození volnými radikály ve vrcholovém sportu

Volné radikály (peroxid vodíku, superoxidové radikály...) jsou jakýmsi teroristickým komandem zabíjejícím buňky v těle – ničí enzymy, vyrábějí jedovaté chemikálie, ničí buněčné membrány peroxidací tuků. Mimo jiné se vytvářejí cvičením a tréninkem. Uvést biochemii jejich tvorby a různých interakcí by bylo nad rámec této krátké úvahy, proto se budeme raději věnovat praktickým dopadům....

16.02.2001

autor: Eduard Pražák
rubrika: doping


Jak je na tom bodybuilding v Česku - II. část

V prvním díle tohoto seriálu jsem uvedl otázky jednoho tazatele a adepta kulturistiky, týkající se dopingu v přípravě na jarní soutěž. Bylo jich celkem šest, z nichž v tomto pokračování zodpovím tři...

16.01.2001

autor: František Zámola
rubrika: výživa a doplňky


"Být individualistou" ve vrcholovém sportu se vyplácí

Konzervativní lékaři i dietologové i na prahu nového tisíciletí pokračují v mýtu, že dobře nakombinovaná strava je optimální pro každého člověka, včetně vrcholových sportovců. Jeden z mých vysokoškolských profesorů mi kdysi řekl: „Proč se pořád cpete těmi doplňky, vždyť Vám musí stačit běžná česká strava a pivo. Obsahuje to všechny látky, které Vaše tělo potřebuje.“ A pak uvedl příklad jistého úspěšného sportovce, který žádné doplňky nikdy neužíval,... „a kam až to dotáhl...“

28.01.2001

autor: Eduard Pražák
rubrika: doping


Jak je na tom bodybuilding v Česku - I. část

Chystám se na jarní soutěže a proto od poloviny listopadu do ledna uvažuji o objemovém období. Plánuji v rámci svých finančních možností vycházet z testosteronu jako základního objemového přípravku, v dávkování okolo 1000 mg týdně. Možná bych přidal nějaký androgenní oral typu metandrostenolonu, oxymetolonu...

02.01.2001

ročenka

link na ročenku 2002

webhosting

link na Internet Solutions s.r.o.

krátké zprávy

protože jsme provedli malé grafické změny a zaroveň dost zásadní změny v kódu stránek, je možné, že se vyskytnou drobné problémy v zobrazování. Prosíme o informování o těchto problémech. Děkujeme.

další starší články